logo stowarzyszenia kalkulator lacznikow ikonka
Jedna Misja
wiele
działań
2018-11-26
Ocieplenia budynków kluczowe dla programu „Czyste Powietrze”

Stanowisko Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), branżowej organizacji czołowych producentów materiałów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków, wyrażamy poparcie dla działań na rzecz energooszczędności w budownictwie oraz na rzecz walki ze smogiem, które znalazły swój wyraz w rządowym programie „Czyste Powietrze". Pragniemy jednak zwrócić uwagę na istotną niekonsekwencję w jego założeniach.

Najpierw ocieplenie domu, następnie wymiana pieca!

Program „Czyste Powietrze" wspierać ma pełną termomodernizację domów jednorodzinnych. Proces termomodernizacji budynku wymaga jednak przede wszystkim poprawnego ułożenia etapów prac. W imieniu branży apelujemy o zaktualizowanie zasad programu w taki sposób, aby inwestor ubiegający się o dotację mógł wybrać prawidłową ścieżkę kompleksowej termomodernizacji, czyli w pierwszym kroku – ocieplenie budynku, w drugim – instalacja nowoczesnego pieca. Dopiero wówczas efekt oszczędności energii cieplnej będzie gwarantowany. Jest to też jedyny sposób osiągnięcia zakładanej przez Ministerstwo Środowiska w związku z programem „Czyste Powietrze" redukcji emisji dwutlenku węgla o 80% w ciągu 10 lat. Sama zmiana źródeł ciepła na ekologiczne, nawet na wielką skalę, takiego rezultatu nie przyniesie, a środki publiczne przeznaczone na dofinansowanie tych inwestycji będzie można uznać za niewystarczająco efektywnie wykorzystane. Ponadto niezadowalająca będzie skala poprawy jakości powietrza. Dlaczego?

Eksperci zgodnie twierdzą, że najważniejszym elementem kompleksowej termomodernizacji jest ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, przyczynia się bowiem znacząco do zmniejszenia kosztów ogrzewania i to bez względu na rodzaj paliwa, eliminując jednocześnie główną przyczynę smogu. Instalacja ekologicznego źródła ciepła ma więc sens, jeśli wcześniej zapewni się odpowiednią ochronę termiczną budynku. W przeciwnym razie, energia cieplna w dużej części „ucieknie" przez niezaizolowane ściany, co zwiększy zużycie paliwa, jak też emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Systemowe, dobrze zaprojektowane i zainstalowane ocieplenie ścian zewnętrznych może ograniczyć zapotrzebowanie na energię cieplną w budynku nawet o połowę. W programie „Czyste Powietrze" dofinansowanie termomodernizacji ocieplenie przegród zewnętrznych ma niestety znaczenie poboczne, priorytetowo potraktowana jest jedynie wymiana źródła ciepła.

Nasze stanowisko nie jest odosobnione. Z podobnym postulatem wystąpił 14 września br. ceniony branżowy miesięcznik „Izolacje", podkreślając, że modernizacja systemów grzewczych i wymiana źródeł ciepła powinny być dostosowane do nowego, dużo mniejszego zapotrzebowania budynku na energię, jakie uzyskuje się dopiero po dociepleniu przegród zewnętrznych. Warto przypomnieć, że bez możliwości obniżenia kosztów ogrzewania budynków jednorodzinnych i po przejściu na źródła ciepła wymagające mniej emisyjnych, ale droższych paliw, właściciele domów nadal będą poszukiwać na własną rękę oszczędności. To może oznaczać powrót do paliw niskiej jakości i zniweczyć wspólne wysiłki na rzecz ograniczenia smogu. A w konsekwencji oddalić Polskę od standardów XXI wieku.

Cieszy nas popularność programu „Czyste Powietrze" wśród inwestorów indywidualnych, widoczna w rosnącej liczbie zgłoszeń do programu. Ponad 10 tysięcy złożonych dotychczas wniosków o dofinansowanie dowodzi, że to bardzo cenna i oczekiwana inicjatywa. Tym bardziej powinna propagować prawidłową praktykę budowlaną. Jako Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń jesteśmy gotowi wesprzeć program „Czyste Powietrze" udziałem naszych ekspertów we wszelkich pracach wdrożeniowych w tym zakresie.

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

Dariusz Czarny, członek Zarządu

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Stanowisko Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń do pobrania tutaj:

Ocieplenia budynków kluczowe dla powodzenia programu „Czyste Powietrze", Stanowisko Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), Warszawa, 26.11.2018 r.